BIURO PRAW OBYWATELSKICH

Strony informacyjne na temat ustaw o przeciwdziałaniu dyskryminacji

Polish - Fact Sheets & Brochures - Health Information Privacy

Jeśli uważasz, że jesteś dyskryminowany ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, upośledzenie, wiek lub w niektórych przypadkach orientację seksualną lub wyznanie przez osobę lub organizację otrzymującą fundusze z Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS), to możesz złożyć skargę w Biurze Praw Obywatelskich Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (DHHS Office for Civil Rights – OCR).

Strony informacyjne opisują Twoje prawa obywatelskie egzekwowane przez OCR. Instruują również jak złożyć skargę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi zadzwoń pod następujący numer telefonu: 1-800 – 368 – 1019. Jeśli potrzebujesz tłumacza, to go zapewnimy.

OCR przetłumaczyło następujące strony informacyjne na kilka różnych języków. Jeśli potrzebujesz aby jeszcze inne informacje zamieszczone na tej stronie internetowej zostały przetłumaczone, to zadzwoń pod następujący numer telefonu: 1-800 – 368 – 1019.Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed