Awéé’ Be’abe’ Ádaasdįįd góne’ Ałk’ééh Dajílíníí Báhane’

Díí Naaltsoos elt’ahígíí yíídííłtah

T’áá doo binááłt’éhégo hooghan haz’ą́ą́dóó awéé’ bits’íís baa’áháyą́ągi at’isgo yaanitsákees, dóó awéé be’abe’ ádaasdįįdíí lą’í dine t’ááyó bi’diił’á haałá yit’éego awéé ba’iiltso’doo lá nízin. Ła’ áłchíní, nooselí, dóó t’áá hóyáanii t’áá ts’íísii bich’į anídahazt’i’ígíí díí awéé’ be’abe’ bits’íís báyá’átééhgo chooyoł’į́. Éí díí awéé’ be’abe’ bídiin hazlį́į́gi łahdóó binit’i’ silį́į́’

Awéé’ ch’iiyáán bich’į kól’íníí laho át́éego adoolnííłgi t’áá nanitł’ah Ákondi, t’áá ch’ééh awéé’ be’abe’ hanít’áo, díí łá doo at’é’áł’íníí bitsésk’eh góne’ bídínít’a’.

Bitsésk’eh Gone’ Dooleełígíí Hanitá

Hane’ ályaaígíí éí azee’íł’íníí dóó áájí yeda’aniihígíí Ats’íís Baa’áháyą́ dóó Ałchíní Azee’ Bee Bik’i’adéest’į́į́’jí, dóí Náhookosjí Ałchíní Be’azee’ Bik’i’adéest’į́į́’ Atsą́ Siláii, Azid Yeenít’ínii, & Ch’iyáán Bee At’a’ azilii bits’ą́ą́dóó hane’ ályaah.

Image
white baby bottle with blue background

Aniidígíí Awee’ Be’abe’ ła’ Bídíníítah

Łą’í awee’ díí ał’ąąh ádaat’éhígíí abe’ báhólónígíi yá’át’éehgo chooyoł’į́, t’áá naalyáhé bízhi’ bee daojíhígíí ndi, t’áá hazhó’ogo bił ádaalyaaígíí t’áá ahidaałt’eego, díí béeghashii bibe’ bitł’ah ályaaígíí, naa’ołí łigai bik’ah, doo bits’ą́ą́dóó ihodidoołt’ihii, doodaii t’áá bini’di bee’aziił daholónígíí (bee dikǫǫzhígíí áyósinígíí). Baa’ákonínízin doo t’áá ałtsoh awee’ áhálniihígíí bił likaan da, doodaii doo t’áá ał’ąąh ádaat’éhígíí abe’ yínídin da. Kózaago éí:

 • Abe’ ániidígíí áníléigo t’áá ałch’ídígo k’ad abe’ chooyoł’ínígíí bił ałtahgo adíílííł. T’áá hazhó’ógo abe’ ániidígíí t’áá lą’ígo bii’jį kónéeł’įįgo hoolzhish dooleeł.
 • Ha’íínílní, t’áá shį́į́ hodidoonaał ne’awéé’ yídínóoldį́į́łjį.
 • Ne’awéé’ yénálkwigo, bitł’id bił neezgago, doodaii ayáago doo áhodéesyéé’góó, ániłdáásíí’ yaa’adeeskidgo, bitsą́hodiiniigo, bichą̨ą’ dił doodaii ne’esht’ił nahalingo bit’a, doodaii bichąą’ yik’eeh di’níigo, abe’ ániidígíí doo yíníldin dahgo át’é. Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí bich’į hodíilnego nabídídííłkił

Héidííla awéé’ be’abe’ náádahólónígíí t’áá báyá’át’ééh dooleeł nínizǫǫ̨h:

 • Ats’iisgo ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí háálá éí ne’awéé’ bits’íístah áhootéi bił bééhózin.
 • Náá’ałdo’ díí kwe’é ałkéé’ daaszohígíí dínííł’įįł éí ałchíníjí atsą́silái be’azee’íł’íní daanilíníí ahiideesnil. Baa’ákonínízin díí awéé’ be’abé daaszohígíí éí Atsą́ Biyáázh 2022 yę́ędą́ą́’ nát’ą́ą́’ kóndaalyaah yę́ę át’é éí ne’awéé’ chǫǫyooł’į́nę́ę doo at’ah yiidííłtsééł da. Awéé’ be’abe’ bitsésk’eh choodoo’įįłgo ne’ałchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí áníigo dóó yik’idées’į́į́’go t’éiyá choodoo’įįł.
Image
white and blue globe with blue background

Nááná łahdę́ę́’ awee’ be’abe’ ádaalyaaígíí bídíníít’ah

Nááná łahdę́ę́’ kéyah awee’ be’abe’ adaalyaaígíí nahadashni nínízingo éí t’áá bee áhót’i’. Naalyéhé bádahooghangóó éí dahólǫ́ǫ doo. Ch’iyáán dóó Azee’ Bik’i’ Adéest’į́į́’ dę́ę́’ éí yeelą́’aslį́į́’go díí awee’ be’abe’ adaal’į́įgo Ashdla’diin Hahozojį’ bich’į nahanii’, dóó t’áá bíghago adanéelt’é t’áá lą’ígo kojį’ ádaalne dooleeł Náálahdę́ę́’ awee’ be’abe’ ályaaígíí ajíléigo:

Awéé’ be’abe’ nahaniigi t’áá haashį́į́ yit’áo náálahdę́ę́’ kééyah, béésh nitsákees biyi’jį’, nida’iinii bił nahaz’ą́ą́dę́ę́’ t’áá ha’iilzííd dooleeł háálá ła’ doo ’éégóó baanida’hanii. T’áá shił béénáhozin díí haiyit’áo t’óó bé’elyaaígíí béhoodzoosįįh: Héigíí shą’ awéé’ be’abe’ t’óó bé’élyaaígíí ádaat’é? Haashyit’áo nahidooniji’ bek’ee’ąąh sháhahast’i doo?

Image
white lowercase i with blue background

Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí bił ahił dahodíine díí awee’ be’abe’ bitsésk’e góne’ dooleełígíí haiyit’áo awee’ doo biį’ bijoołáadaaígíí bii’hólǫ́.

Díí bii’ doo bijoołáadaaígíí hólónígíí nínízingo, t’áá daatsí bídin hóyéé’ doo. Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí bich’į hadíídzi héidíla’ t’áá yá’a’t’ééh dooleeł lá. Héidishį́į́ awéé’ be’abe’ dooleeł, díí nááskódoolnííłgo, tsxį́į́łgo sadiát’ao wokeego biká’at’oolnííł Aboot Nutrition bich’į’, díí éí sadiát’áo awee’ be’abe’ béesh bee at’ah adziił bii’ hólónígíí adeeł’į́.


Ne’awéé’ ba’iłtso’gi baa’áhóyą́

Awee’ be’abe’ ch’éé hanít’áogo, t’aa tsxį́į́łgo t’óó konízaji’ áká’ at’oolwołígíí t’áá bee adahazt’igo át’é. Ni éí ne’awéé báyá’át’ééh dooleełígíí bantsankeesgo háágóó shį́į́ bá’adahazht’ígíí baa’ákonínízingo ne’awéé’ ba’íłtso’ doo. T’áá áłahjį’ ne’awéé ałtsé bich’į’ hadídzi awéé’ be’abe’ ábi’niidįįgo.

Image
white lowercase i with blue background

Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí bił ahiłdahólne’go t’óó kónizahji’ choo’į́įdooígíí haayit’é dooleeł.

Ne’awéé’ hastą́ą́ dóó níwo’jį’ bee nideezidgo ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí bił ahiłhodíilnego béeghashii bibe’ t’áá kónizajį’ choodoo’į́į́łgo át’é.

 • Awéé’ t’áálá’í t’ahdoo bináháígóó béeghashii bibe’ téiya bich’į kól’į́įgo doo báyá’át’éeda háálá ch’iyáán bee’ata’adziłígíí t’áá a’ogo bii’ hólǫ́ dóó ats’íís bee hadaniłtéé dóó béésh bee daójíi t’óó ahayói bii’ hólónígíí bininaa awééł bitsą́’ashk’azhí doo hazhó’ó hadinéeda.
 • Ákondi, béeghashii bibe’ at’i’doolíiłgo bii’hólóni’gíí bąąh názhbéézhgo awéé’ yidlą́ dóó yił ayą́ągo, doo łahó’áhálniigo t’áá choozhdooł’į́į́ł:
  • Ne’awéé’ hastą́ą́ do níwojį̨’ bee nídeeszidgo:
  • Ne’awéé t’áá abe’ choo’ínígíí yidłą́ǫ, doo éí sadi át’áo ba’al’ínígo doodaii sadi át’áo bits’íís bich’į̨’ anáhóót’i’góó
  • Ch’éí awéé’ be’abe’ hanít’áo
  • Ne’awéé’ t’áá ch’íyáán t’áá néédį́įgo t’áá bee at’ah aziił hólónígíí ch’iyáán awéé’ bá’adaalyaaígíí
 • Béeghashii bibe’ damóo dóó níwohjį’ t’áadoo ne’awéé bich’į’ koníł’íní, doodaii ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini nilínígíí ádaniłníigoda. Béeghashii bibe’ doo béésh bee at’ah aziił doo t’áá’áyisí bii’ hólǫ́ǫ da díí awéé’ be’abe’ ádaal’ínígíí éí t’áá lą’í bii’, t’óó atsé hast’ą́ą́h bee nídízííd yę́ęgi lą’ígo béésh bee at’ah aziił bii’ dahólónígíí bich’i’ kónił’į̨́, ch’iyáán abe’ biih nídaazi’ígíí.
 • Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini bił ahił dahodíiłne ne’awéé’ béeghashii bibe’ bich’į kósh’į́įdoo nínizingo.

Ne’awéé’ k’edę́ę t’ááła’í bináháogo ch’ééh abe’ bá hanít’áo, ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini bił ahiłdahódíilne díí naa’ołi ligaígíí bit’oo’ abe’ nahalinígíí t’áá kónízáhájį’ awéé́’ choodooł’įįł. Nanise’ bits’ą́ą́dóó abe’, taoskaal doodaii neshch’íí da éí t’áá bíkásínt’i’

 • Nanise’ bits’ą́ą́dóó abe’ígíí éí doo awéé’ tahdoo t’áálá’í bináhágóó dóó bich’į́’ kóól’į́į̨ da. Ákondi, ne’awéé’ k’edę́ę t’ááłá’í bináhaigóó t’áá ch’ééh abe’ báshóołt’eego t’óókónízáhíjį naa’ołí ligaaígíí bit’oo’ t’óó kónizáhajį choodooł’įįł. Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini bił ahił dahodíiłne ne’awéé’ naa’ołí łigaígíí bits’ą́ą́dóó abe’ bich’į kósh’į́įdoo nínizingo.
 • T’áálá’í dóó biláágóó ne’awéé’ naa’ołí ligaígíí bits’ą́ą́dóó abe’ yidłą́ądoo éí doodah, ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini áníigo téiyá. T’áá’áyisí naa’ołí ligaígíí bits’ą́ą́dóó abe’ téiyá hólǫ̨́ǫgo, ch’iyáán be’aził calcium dóó vitamin D bii’ hólónígíí nahidíłni. Awéé’ be’abe’ bá’ádaalyaaígíí t’áá tsxį́į́lį́go bich’į’ ádíílį́į́ł.
 • Neeshch’íí dóó nanise’ bits’ą́ą́dóó abe’ áł’íní éí t’áádoo chooníł’íní Díí éí t’óó ahayóí doo ats’íí bee hadaniłt’e’ dóó béésh bee’aził bii’ hólǫ́ǫ da.

Ne’awéé’ k’edę́ę t’ááła’í bináháogo ch’ééh abe’ bá hanít’áo, ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini bił ahiłdahódíilne díí áłchíní yazhí bá́ tó likaan ádaalyaaígíí t’áá dííkwíí yiskájį’ choodooł’įįł.

 • Áłchíní yazhí bá́ tó likaan ádaalyaaígíí, éí t’áá awéé’ be’abe’ daostł’inígi hólǫ́, díí éí awéé’ tahdoo t’ááłá’í bináháígóó éí doo choodooł’įįł da.
 • Ákondi, t’áá áyisí ádingo, díí ałchíní yazhí bá́ tó likaan ádaalyaaígíí k’edę́ę́h t’ááłá’í bináháíhígíí t’óó kónízáhíjį’ choodooł’įįł.
 • Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini bił ahił dahodíiłne ne’awéé’ ałchíní yazhí bá́ tó likaan ádaalyaaígíí bich’į kósh’į́įdoo nínizingo.

Image
white magnifying glass with blue background

T’ááhó habe’ doodaii awéé’ hałt’o’go baadahane’í hanít’á

Ne’áłchíní be’azee’íł’íní doodaii t’áá nááná héida azee’íł’ini bił ahił dahodíiłne amá bi’abe’ noo’ádaayaai choo’íigi

Awéé’ bima’ yiłt’o’ dóó t’áá bíghají awéé’ be’abe’ adaalyaaígíí chooyooł’į́įgo, amá bi’abe’ ígíí alááhgo yiłt’o’go yá’át’ééh dooleeł.

Image
white X with blue background

Awéé be’abe’ doo báhózingo ádaalyaai dóó t’áá biláágóó na’iinii t’áá biká sínt’i’

T’ááni t’áá hooghandi awéé’ be’abe’ áníléégo éí doodah. T’áá’áyisí at’íís bábaahast’i’ dóó t’áá atíh doolííłgo át’é t’áá hooghandi awee be’abe’ ájíléégo. Ne’awéé’ bich’iiyą’ t’áá’áyisí t’áá baahast’i’, t’ááłá’í bináháíji’ T’áá hooghandi awéé’ be’abe’ ájíléego ats’íístah bee’ adziłígíí t’áá bi’o’ dooleeł, béésh bee adzilii ádaat’éhígíí. T’áá hooghandi awéé be’abe’ ájiilaago bídiich’aalgo ne’awéé’ bit’ah hwodínóołgai doodaii ats’íís yaadahwiidooł’aał.

Doo tó bide’ájílée da. Tó bide’ájiilaago ats’íís bee at’ah adził yę́ę bąąh naha’eeł dóó yéego ąądahwiidooł’aał, bíni’ánádįįh da dooleeł.

Awéé be’abe’ bee ada’iis’ánígíí t’áadoo chooníł’íní. Díí awéé’ be’abe’ t’áá at’í’ doolííł dóó bee at’a’adził yę́ę bąąh ádįįh.

T’áadoo awéé’ be’abe’ biláágóó nahíłniihí. T’áá bi’oh silį́į́’ígíí biniinaa lahóó hooghan nahaz’ánígóó ch’éi ádaat’į́ díí dikos nitsaa níłnii’ hoolzhishgi. T’áá shį́į́ anííh lą’ígo nijiyóółniihígi át’éenidi, AAP éí t’áá 10 -14 yiską́ąji’ t’éiya nidahoołniih daaní ákó bídinhóyéé’ígíí t’áá yaakolzin doo.


Amá, Awéé’ dóó Áłchíní ch’iyáán biká’ ana’áwo’ dę́ę́’ áká’e’elyeed biká ánít’í

Awéé’ be’abe’ nahidoonijį’ t’áá bi’oh nidi’, doo t’ááni t’éíyá ákót’éé da Ałníí’ t’áá bich’į’go (43%) Amá, Awéé’ dóó Áłchíní ch’iyáán biká’ ana’áwo’ dę́ę́’ (WIC) awéé’ biká’anída’alwo’ díí Ashdła’diingo Hadahwiiszojí Amá, Awéé’ dóó Áłchíní ch’iyáán biká’ ana’áwo’ dę́ę́’ awéé’ be’abe’ dóó ch’iyáán báhólǫ́ǫgo áyósin, dóó áájí nidaalnishíí binaanish yéédahósingo ats’íís yá’át’éégi yína’ídiłkid, awéé’ bimá yiłt’o’gi yikéé’naazį́, dóó ch’iyáán yidą́ągi yína’niłtin. Awéé bííniltáo Amá, Awéé’ dóó Áłchíní ch’iyáán biká’ ana’áwo’ (WIC) dę́ę́’ aka’aná’áwo’ bee at’ah díínááł T’áá akwii nił has’ánígi Awéé bííniltáo Amá, Awéé’ dóó Áłchíní ch’iyáán biká’ ana’áwo’ (WIC) bich’į’ díínáałgo t’áá daats’í bee ná’ahót’i’

Bee há’ahót’i’ dooleełí́gíí dínił’įįł


Awéé’ be’abe’ hanít’áago bee níká́’at’oolwoł

T’áá kééhonít’į́įgi da’íníísh bił nahaz’ą́ą́góó dóó t’áá awéé’ be’abe’ ádeeł’indóó t’áá níká’adoojahgo awéé’be’abe’ shóodííłt’eeł doodaii doo at’í’áł’íníí.

Image
white magnifying glass with blue background

Kééhojit’íigi Aká’anida’alwo’ Binahas’áníí

Image
white phone with blue background

Awéé be’abe’ biniyé bik’ehgo hodoone binumbo

Áwéé’ be’abe’ ádeeł’indóó t’áá níká’adoojahgo awéé’be’abe’ shóodííłt’eeł doodaii doo at’í’áł’íníí. T’óó’ ahayóí diné awéé’be’abe’ hadeedées’į́į́’, bininaa t’áá nizaagóó hodiiłzhííshgo índa naahodoolzhish. Haashį́į́ yit’éhígíí awéé’be’abe’ t’áá ádin dooleeł.


Haiyit’áo éí díí Ádaasdįįd Silį́į́’ Niłbééhodoozįįł

Díí dikos nitsaaígíí níłnii’ góne’ hidigeeh dę́ę́’ binít’i’ T’áá nówehgo Abbott Nutrition, t’áá áyisí awéé’ be’abe’ ádeeł’íníí, nát’ą́ą́’ nídayíkeed dóó ádaal’ínę́ęgi dádee’deeskaal Sturgis, Michigan holyéegi. Kináhalgai Ats’isgo Naatáanii, Washindoonjí da’íníísh, banida’iiniihii, dóó awéé’ be’abe’ ádeeł’ínii ahiłnidajilnishgo ahéé’iiłkeedgo díí bidinhóóyéé’gi dóó nida’iinii biniye’ naalyéhé bádahooghangóó nídastł’in. Dííshjį́įdi, 30-50% bíghahgo nahaslį́į́’.

Ashdla’diingo Hadaheeszojí At’oolnííłgi Binahat’ah Niłbééhodoozį́į́ł.

 • Kináhalgai Ats’isgo Naatáanii éi Defense Production Act nááskóyiilaah. Díí beehaz’áanii Ashdla’diingo Hadaheeszojí awéé’ be’abe’ adaal’iį́įgi ałtsé bee ádahodoonííłii báhólǫ́ǫgo ayiilaah. Kináhalgai Ats’isgo Naatáanii ałdó’ łahjigo kéhyah naasnilígíí áádę́ę́’go béésh naat’a’ii bee nehegheego áyiilaah.
 • FDA dóó U.S. Department of Justice dę́ęgo banyá’át’i’go naaltsoos bikáaji’ yízhí ádaalyaah Abbott Nutrition bił, Abbott Nutrition biyaadóó éí bił łą́h díí hasht’éédadoolnííłgóó binda’doonishgo índa awéé be’abe’ ánáádaal’į́įgo náhwiidoot’aał Michiganjí bił haz’ánígi. Abbott Nutrition yee haazíígo díí sadi át’éego awéé’ be’abe’ chi’yáán bee adził t’áádoo hwidina’í at’íís bii’ nahidi’eeł ałtsé adeele’ dooleeł. FDA éí t’áá’ahą́ą́h awéé’ be’abe’ ádeeł’ínígíí yił áłah nídaadleehgo t’áá lą’ígo á́l’į́įgo háála t’óó’ahayóí bidinzin. FDA haayit’áo binaanish ádeeleeh yíídiłt’ah.
 • Kéyah, Ch’iyáán Nanilt’ąjí, dóó Naaldlooshii Bik’i’adéest’į́į́’ dée’go nitsahadahwiiszo, Bikági Yishtł’izh Bił Nahaz’ą́ą́góó, dóó nahaz’ą́ą́góó diné kéédahat’į́į́góó Adzáání Amá, Awéé’ dóó Áłchíní (WIC) Ch’iyáán bee Biká’aná’awo’ k’ad awéé’ be’abe’ at’ah bee na’iiniih yeehooł’a’

Kináhálgaidi Atsijį’ Naatáanii Biden éí díí Awéé Be’abeł Adaasdįįdígíí yaayáłt’i’ yíídiłt’ah

Content created by Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA)
Content last reviewed