FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: HHS Press Office
202-690-6343
media@hhs.gov

HHS ogłasza proponowaną regulację wzmacniającą zakaz dyskryminacji w opiece zdrowotnej

Proponowana regulacja potwierdza ochronę spójną z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta Bidena w sprawie zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz ochrony dostępu do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej.

W dniu dzisiejszym Departament Zdrowia i Usług dla Ludności (HHS) ogłosił proponowaną regulację wdrażającą art. 1557 ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej (ACA)(Artykuł 1557), która zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, wiek i niepełnosprawność w niektórych programach i działaniach zdrowotnych. Proponowana regulacja przywraca i wzmacnia ochronę praw obywatelskich pacjentów i konsumentów w niektórych programach finansowanych z budżetu federalnego i programach HHS, anulując zawarte w wersji regulacji z roku 2020 ograniczenie zakresu i mocy tej ochrony do mniejszej liczby programów i usług

Proponowana regulacja potwierdza ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, w tym orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego USA w sprawie Bostock przeciwko Hrabstwu Clayton i ponownie ustanawia ochronę przed dyskryminacją przy poszukiwaniu usług reprodukcyjnej opieki zdrowotnej. Wzmocnienie regulacji jest elementem zobowiązania administracji Bidena-Harris do poszerzania równości płciowej i zdrowotnej oraz praw obywatelskich, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozporządzeniach wykonawczych prezydenta Bidena w sprawie zapobiegania i zwalczania dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową lub orientację seksualnąochrony dostępu do usług reprodukcyjnej opieki zdrowotnejpromowania równości rasowej i wsparcia społeczności z niedostateczną ofertą usługową.

Jak stwierdził sekretarz Xavier Becerra: „Proponowana regulacja zapewnia, że każdy obywatel może uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej bez dyskryminacji. Wsparcie społeczności znajdujących się w potrzebie jest niezbędne, zwłaszcza ze względu na coraz częstsze ataki wymierzone w kobiety, młodzież transseksualną i świadczeniodawców opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna powinna być prawem, które nie zależy od wyglądu, lokalizacji, orientacji seksualnej, języka czy rodzaju potrzebnej opieki.”

„Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy wesprzeć tych, których głos często pozostaje bez echa, dając im znać, że stoimy po ich stronie i działamy za rzecz zapewnienia im dostępu do opieki zdrowotnej bez dyskryminacji. Zaproponowana dziś regulacja to olbrzymi krok w kierunku realizacji tego celu,” dodała p.o. dyrektora Biura Praw Obywatelskich (OCR) HHS Melanie Fontes Rainer. „Jestem dumna z personelu, który pracował nad tą ważną regulacją wzmacniającą art. 1557 i codziennie podejmuje starania, aby wspierać te cele. Zaproponowana regulacja potwierdza nasze zobowiązanie do przestrzegania prawa i ochrony praw obywatelskich wszystkich osób, które uzyskują lub szukają dostępu do programów lub działań zdrowotnych.”

Zdaniem administrator Centrów Usług Medicare i Medicaid (CMS) Chiquity Brooks-LaSure: „Wzmocnienie art. 1557 wspiera nasze stałe wysiłki na rzecz zapewnienia wysokiej jakości, przystępnej cenowo opieki zdrowotnej oraz promowania równości zdrowotnej wszystkich osób obsługiwanych w naszych programach. Działania te pomogą wyeliminować dające się uniknąć różnice w wynikach zdrowotnych notowanych przez osoby z niedostateczną ofertą usług oraz zapewnią opiekę i wsparcie potrzebne do zadowolenia z życia.”

Dokument ustanawiający regulację (NPRM) dotyczącą art. 1557 dąży do usunięcia luk wykrytych we wcześniejszych regulacjach. Aby zwiększyć zakres ochrony przewidziany tą regulacją, dokument:

 • Ponownie obejmuje zakresem art. 1557 programy i działania zdrowotne HHS.
 • Wyjaśnia stosowanie zawartych w art. 1557 wymogów zakazu dyskryminacji do ubezpieczycieli zdrowotnych, którzy otrzymują pomoc finansową z budżetu federalnego.
 • Dopasowuje wymogi regulacji, tak aby dostosować zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, w tym orientację seksualną i tożsamość płciową, do opinii sądów federalnych.
 • Jasno stwierdza, że dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na ciążę lub sytuacje z nią powiązane, w tym „przerwanie ciąży”.
 • Zapewnia operacjonalizację wymagań pozwalających zapobiegać dyskryminacji i ją zwalczać przez podmioty otrzymujące finansowanie z budżetu federalnego, wprowadzając wymóg posiadania polityk i procedur dotyczących praw obywatelskich.
 • Nakłada na podmioty objęte regulacją wymóg szkolenia personelu w zakresie świadczenia usług pomocy językowej osobom o ograniczonej znajomości języka angielskiego (LEP) oraz skutecznego komunikowania i zasadnych modyfikacji polityk i procedur dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
 • Nakłada na podmioty objęte regulacją wymóg powiadamiania o zakazie dyskryminacji oraz powiadamiania o dostępności usług pomocy językowej oraz pomocy i usług uzupełniających.
 • Wyraźnie zakazuje dyskryminacji przy korzystaniu z algorytmów klinicznych do podejmowania decyzji w programach i działaniach zdrowotnych objętych regulacją.
 • Wyjaśnia, że wymogi zakazu dyskryminacji dotyczące programów i działań zdrowotnych obejmują usługi oferowane w postaci telemedycyny, które muszą być dostępne dla osób LEP i osób z niepełnosprawnością.
 • Interpretuje część B Medicare jako federalną pomoc finansową.
 • Precyzuje i wzmacnia proces wnoszenia sprzeciwu w związku z wolnością sumienia i wyznania.

Przez okres przygotowywania przez Departament dokumentu ustanawiającego regulację obowiązują zarówno ustawa, jak i obecna regulacja. Jeśli uważasz, że Ty sam/a lub inna osoba jesteście ofiarą dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, wiek lub niepełnosprawność, odwiedź portal skarg OCR, aby wnieść skargę drogą internetową.

HHS zachęca wszystkich zainteresowanych, w tym pacjentów i ich rodziny, ubezpieczycieli zdrowotnych, świadczeniodawców opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe pracowników służby zdrowia, rzeczników konsumentów i podmioty rządowe, do wnoszenia uwag w witrynie regulations.gov.

Publiczne uwagi do dokumentu ustanawiającego regulację można zamieszczać w ciągu 60 dni po jego opublikowaniu w Rejestrze Federalnym. Departament przeprowadzi również konsultację z przedstawicielami plemion indiańskich dnia 31 sierpnia 2022 w godzinach 14-16 czasu wschodniego letniego. Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji pod adresem https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfu-rqzksEl2T8gUp_lDrWBqkU0223CY.
Dokument ustanawiający regulację można przejrzeć lub pobrać pod adresem https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html.

Arkusz informacyjny dotyczący dokumentu ustanawiającego regulację dostępny jest w języku angielskim i 16 innych językach pod adresem https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html.

###
Note: All HHS press releases, fact sheets and other news materials are available at https://www.hhs.gov/news.
Like HHS on Facebook, follow HHS on Twitter @HHSgov, and sign up for HHS Email Updates.
Last revised:

Subscribe to RSS

Receive latest updates

Subscribe to our RSS

Media Inquiries

For general media inquiries, please contact media@hhs.gov.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed